Peres center for peace and innovation

סיור במרכז פרס לשלום ולחדשנות

מרכז פרס לחדשנות נפתח למבקרים. במבנה מרשים על קו היםהתוכלו ללמוד על חדשנות וטכנולוגיות ישראליות ועל תרומתן לעולם. מקום מצויין להביא עובדים ואורחים מחו”ל כדי להבין חדשנות, להכיר טכנולוגיות, להתנסות ולפתוח את הראש לדברים חדשים.